Undervisning

DUCTA tilbyder undervisning, workshops og forløb om demens. Målgruppen for undervisningen er alle med interesse i demensfeltet. Jeg har erfaring med undervisning af studerende på bachelorniveau, elever på social og sundhedshjælperuddannelsen, sundhedsprofessionelle på efter- og videreuddannelsesniveau og mennesker, som ikke har sundhedsfaglig viden.

Min undervisningsform varierer alt efter målgruppen. Hvis målgruppen skal ændre deres praksis tager jeg udgangspunkt i en didaktik, der hedder aktionslæring. Her foregår læring gennem praksis. Denne læringsform er med til at fremme at ny viden bliver implementeret i en travl hverdag, hvilket især er aktuelt på Forslag til emner

Personcentreret omsorg

  • Tom Kitwoods teorier og hvordan vi kan bruge dem i hverdagen

Hvordan leve med demens i hverdagen?

  • Viden om typiske symptomer og hvordan man bedst takler dem i hverdagen
  • Deltagelse i aktiviteter
  • Kommunikation
  • Sæt kravene ned

Demens og rehabilitering

Nedbringelse af adfærdsmæssige og psykiske symptomer

Hvordan arbejder man med målsætning i praksis?

Aktivitetsgrupper. Hvorfor og hvordan?

Demens og madlavning (med udgangspunkt i bogen ”demens og madlavning”, som jeg var med til at udgive i 2018)

At være pårørende

Teknologi og personcentreret omsorg – hvordan hænger det sammen?

Teknologiudvikling til mennesker med demens

Hvordan kan samskabende processer se ud når målgruppen er mennesker med demens? (eksempler fra agile, brugerinddragende projektmetoder)