Udtalelser om samarbejdet med Hanne

Christian Overgaard, Design Director, Carity

Det har været utroligt udbytterigt at arbejde med dig, fagligt, kommercielt og personligt. Du har en fantastisk evne til at arbejde tværvidenskabeligt, og jeg tror den egenskab kommer til at vinde indpas i fremtidens teknologiudvikling på særligt områder så afhængige af menneskelig forståelse som det vi har beskæftiget os med sammen. Samarbejdet har været kendetegnet af positivitet, gensidig forståelse, tillid og respekt. Det har været en fornøjelse.

Rikke Gregersen, Docent, VIA University College

She is highly engaged and hardworking, easy to communicate and collaborate with and she has been a great support in our program projects. The projects have included psychosocial initiatives for people with dementia and their relatives and aspects of targeted technology innovation.

Projektleder, Grib Hverdagen, Aarhus Kommune, Merete Tonnesen                  

…I begge opgaver har jeg oplevet Hanne Lindberg Nejsum som en arbejdsom, idérig og positiv samarbejdspartner. Hanne har en særlig evne til at tænke kreativt og konstruktivt, og det kommer alle aktører til gode i en proces. Hanne formår at arbejde stringent fra idé til konkret udformning af et materiale. Hanne synes at kunne samarbejde med alle, og er en dygtig mediator, hvis der er samarbejdsudfordringer i resten af gruppen. Jeg kan derfor kun give Hanne Lindberg Nejsum mine allerbedste anbefalinger.

Daglig leder, træningscentret, Høje Tåstrup Kommune, Lena Olsen

”For Hanne er det naturligt at stille spørgsmålet: ”Hvordan kan vi gøre det bedre i fremtiden?” Dette engagement har gjort Hanne til en aktiv og værdsat medarbejder. Hanne er god til at samarbejde såvel monofagligt som tværfagligt. Hun har empati, er hjælpsom men formår også på en respektfuld måde at give udtryk for, hvis hun er uenig med gruppen.”

Teamleder, område Christiansbjerg, Aarhus Kommune, Ellen Trudsø

”Hanne har gjort en stor indsats i forhold til hverdagsrehabilitering, hvor hun har været en af pionererne på feltet. I forhold til at ændre vaner og tankegange hos både borgere og personale ud fra sin faglige og pædagogiske tilgang. Ikke mindst inden for det pædagogiske område i forhold til hjemmetrænere.”

Afdelingsleder, Social og sundhedsskolen i Aarhus, Maria Dyhrberg Rasmussen

”Hanne er meget ansvarsfuld og omhyggelig i sit arbejde. Hun har arbejdet systematisk og i dybden med undervisningsområderne. Hun er god til at inddrage eleverne aktivt i sin undervisning, og har været en vellidt underviser af eleverne.”