Sundhedsteknologi

DUCTA tilbyder ekspertbistand til firmaer, der udvikler og sælger teknologi til sundhedsområdet.

Ekspertbistanden er til innovative virksomheder og offentlige instanser inden for specielt demensområdet, men også sundhedsområdet generelt. Jeg tilbyder hjælp til udviklingsprocessen, så den kan foregå i samspil med slutbrugeren. Derudover kan jeg være “brobygger” til det sundhedsfaglige område og tilføre jeres produkt en faglig tyngde i jeres kommunikation med og til investorer, sundhedsfagligt personale og kunder.