Undervisning og vejledning for pårørende

Undervisning og vejledning til familier, der lever med demens

Når en nærtstående til dig, får diagnosen demens, starter et nyt kapitel i livet. Den hverdag man før tog for givet, bliver pludselig vendt på hovedet og man skal forholde sig til verden på en ny måde. Det er en lang og udfordrende proces.

DUCTA kan gennem undervisning, vejledning støtte jer til at få en god start. Ved hjælp af viden tilpasset til lige præcis jeres situation har I et godt fundament for, at komme igennem den livsomvæltning som mange familier oplever demens er.

I DUCTA er det muligt at skræddersy et forløb, der passer til de behov og omstændigheder I står i. I kan vælge, at det kun skal være dig, som har demens og en nær pårørende som deltager. Men I kan også invitere hele familien, venner og naboer til at være med, så alle der er tæt på ved, hvordan de bedst kan støtte op om jeres liv i denne situation. Mange familier oplever at de med tiden vælger socialt samvær fra fordi det bliver for svært at forholde sig til situationen. Viden kan forebygge social isolation og ensomhed. Vælger I denne form, er det ikke altid en god idé, at du som har demens er med. Det kan blive en overvældende situation. Men lad os tale om, hvordan det ser ud lige præcis hos jer – hvilke behov I har.

Emner:

Basal viden om demens

Som pårørende er det ofte frustrerende at opleve hvordan ens kære pludselig ikke “er sig selv” længere. Her får du en forståelse for og viden om de typiske symptomer på demens, hvilke konsekvenser det har for hverdagen og hvordan I bedst kan leve med dem.

De grundlæggende psykologiske behov

Oplever I at hverdagen er præget af frustrationer og dårlig stemning? Eller er din kæres adfærd ændret? Forskning peger på, at der er grundlæggende psykologiske behov, som er vigtige for os at få dækket, for at vi kan trives i hverdagen. Når man har demens, har man brug for hjælp til dette. Bliver behovene ikke dækket, bliver vi pressede og når man har demens kan dette pres udvikle sig til uro, frustration, vrede og angst og dermed have en negativ påvirkning på hverdagen. I undervisningen får du viden om disse behov og konkrete råd til, hvordan de kan mødes i hverdagen.

Hverdagsaktiviteter

Allerede længe inden andre lægger mærke til at noget har ændret sig vil du som pårørende opleve, at de aktiviteter, der før var naturlige for din pårørende med demens, begynder at ”drille”. Med tiden kan det man elskede at lave blive til et nederlag og en stor frustration. Resultatet kan for mange blive, at man holder sig tilbage og ikke magter at deltage i hverdagsaktiviteter. Det har desværre den konsekvens, at man føler at livet ”går i stå” og bliver meningsløst, fordi man ikke længere deltager i de aktiviteter der udgør livet.

I denne undervisning taler vi om betydningen af at have et aktivt liv og hvordan du som pårørende kan støtte op om at fokusere på ressourcerne i livet på trods af demensdiagnosen.

OBS! Hvis I gerne vil arbejde mere i dybden med at få en hverdag som kan fremme trivsel og nedbringe stress anbefales rehabiliteringsforløbet.

Kommunikation

Er det blevet svært at kommunikere med hinanden? Rigtig mange oplever, at en demenssygdom har betydning for sproget og dermed samtalen og den sociale kontakt med andre mennesker. Det er der flere årsager til. Dels kan selve de sproglige funktioner være ramt, men også det at koncentrere sig og huske er kompetencer, som har stor indflydelse på, om man kan gennemføre en samtale. Hvis man oplever, at andre trækker sig fra samtalen, kan det være virkelig smertefuldt.

Kommunikation har andre formål end at formidle et budskab. Nærvær og det at blive inkluderet i et fællesskab er nogen af dem. Denne undervisning vil sætte fokus på, hvordan man som pårørende fortsat kan formidle dette uden brug af mange ord. Undervisningen vil også give gode råd til, hvordan man som pårørende kan forenkle kommunikationen og bruge andre virkemidler end sproget for eksempel guidning og spejling.

Bevar den gode stemning

Er hverdagen præget af konflikter og dårlig stemning? Når vi oplever sygdom, smerter eller funktionsnedsættelser, sætter det vores tålmodighed på prøve og presser os i hverdagen. Frustrationer, magtesløshed og vrede kan for mange blive en daglig udfordring, fordi man bliver presset over ikke, at kunne det man er vant til. Oveni denne udfordring oplever mange, at det er sværere at kontrollere følelser end tidligere. Denne kombination kan være en af grundene til, at nogen oplever at de ikke altid kan genkende deres pårørende. Selvom man altid har været et roligt og afdæmpet gemyt, kan et konstant pres i dagligdagen betyde, at man bliver en udgave af sig selv, man ikke genkender.

Som pårørende oplever man også sorg, frustrationer og vrede over, ikke at kunne fortsætte sit liv som tidligere og ikke kan forvente det man plejer. Det kan være en lang proces at indstille sig på og acceptere nye vilkår, man ikke selv har valgt.

Alt i alt kan disse mekanismer for mange blive en sprængfarlig situation, der er opslidende i hverdagen. En måde at imødekomme denne dynamik er at sænke kravene. Både i forhold til kommunikationen, indretningen af boligen, valg af aktiviteter, sociale relationer og strukturen i dagsrytmen.

Den dårlige samvittighed

Kender du det, at på trods af at du gør mere end du egentlig magter, så fylder den dårlige samvittighed alt for meget i din dagligdag og dræner dig for energi? Lær om den dårlige samvittigheds “natur” og den dårlige samvittigheds “onde cirkel” og få redskaber til hvordan I som familie, venner og bekendte kan takle en hverdag hvor behovet for hjælp ofte overstiger evner og overskud.

Hvis det er meningsfuldt for jer kan undervisningen indeholde en workshop hvor vi kigger på hvordan I kan lave en samlet indsats i demensforløbet. Her kan I sammen kigge ind i hverdagens små opgaver og blive enige om hvem, der har ansvaret. På den måde kan alle bevare relationen og føle at de gør en forskel også selv om det bare er en lille delopgave, som at skifte batterier i fjernbetjeningen.

Hvad er meningen?

… Jeg ville ønske jeg kunne svare på det…

Nogen tænker at der ingen mening er, for andre er det et spørgsmål, der kæmpes med. Jeg har hørt nogen udtale, at de oplevede, at et forløb med demens åbnede deres øjne for ”det store i det små” fordi de begyndte at lede efter de små lysglimt i livet. For andre var forløbet en lang svær kamp uden lys. Jeg er selv et troende og søgende menneske. Når jeg kæmper med livet søger jeg svar – og jeg søger efter lysglimt.

De andre undervisningsgange jeg tilbyder handler om viden og konkrete hverdagsråd. Denne gang handler det mere om dialog, en mulighed for at lufte tanker, blive lyttet til og måske være stille sammen. Når livet tager drejninger, vi ikke forstår er det naturligt, at det føles som en kamp. Det kan være svært, at dele tanker om tro og følelser i det danske samfund. Her er der rum for at dele med et andet menneske og måske finde små lysglimt sammen.

Når vi mødes vil vi tale om hvordan denne tid sammen skal foregå alt efter hvad der giver mening for dig. Du kan dele, vi kan tale, tænde lys, lytte til et stykke musik eller kloge ord, Det handler om hvad du har brug for.

Dialogen vil blive personlig, men har du uforløste psykiske sår i dit liv, vil jeg anbefale at kontakte en psykolog.

Selvvalgt emne

Du kan altid kontakte DUCTA ang. et specifikt emne. Så finder vi sammen ud af, om det vil være meningsfuldt, at jeg laver undervisning og rådgivning om dette.

Undervisningen og vejledningen foregår i jeres eget hjem.