Projektsamarbejde

Har du en god idé til et projekt der skal gøre vores aktiviteter og samfund bedre egnet til mennesker med demens?

Har I et projekt I kunne tænke jer at samarbejde om? Lad os mødes og snakke om din gode idé. Jeg kan være med i hele eller dele af processen fra research- og idéfasen, ansøgninger, udvikling, test, implementering og evaluering.

Jeg arbejder ud fra en agil projekttankegang, men inddrager metoder fra den klassiske projektledelsesværktøjskasse for at sikre fremdrift i projektet. I den agile projektledelse stilles kontinuerligt spørgsmål, som bliver besvaret i samspil med konteksten. På den måde er spørgsmålene med til at give nye originale løsninger i den kontekst produktet bliver udviklet i og sidenhen skal fungere i.

Jeg har erfaring med koordinering og deltagelse i projekter fra en række sundhedsteknologiske udviklingsprojekter. Derudover har jeg erfaring fra kompetenceudviklingsforløb hvor personale og ledelse på et plejehjem implementerede personcentreret omsorg gennem BPSD modellen.

I udviklingsprojektet inddrages mennesker med demens og deres pårørende

Eksempler på projekter

Nedenstående projekter er eksempler hvor jeg hovedsagelig har brugt metodikker og principper fra aktionsforskningen. Dvs. at teknologien er udviklet i en iterativ proces i samarbejde med mennesker med demens, deres pårørende og plejepersonale. Dataindsamlingen er foregået med kvalitative metoder. Metoderne er tilpasset målgruppen ved hjælp af erfaring, teori og viden fra demensfeltet.

Projekter i samarbejde med forskningsprogrammet for demens i VIA

  • Præpilot af interaktiv cube – MemoryCube til mennesker med demens. Carity. Læs mere om samarbejdet og metoden her.
  • Udvikling af hjemmebaseret CST (kognitiv stimulationsterapi) for mennesker med demens. EU projekt for MTIC
  • Demenskammeraten. Udvikling af softwareprogram med livshistorie til plejehjemsbeboere. EU projekt for MTIC
  • Design based research projekt med udgivelse af bogen ”Demens og madlavning” på Muusman forlag. Tryg Fonden
  • UnderstAID. Oversættelse og validering af materiale til app til pårørende til mennesker med demens. EU projekt

Projekt i samarbejde med magistraten for sundhed og omsorg, Aarhus Kommune