Projekter

Nedenstående projekter er eksempler på teknologiudvikling hvor der hovedsagelig er brugt metodikker og værdier fra aktionsforskningen. Dvs. at teknologien er udviklet i en iterativ proces i samarbejde med mennesker med demens, deres pårørende og plejepersonale. Dataindsamlingen er foregået med kvalitative metoder. Metoderne er tilpasset målgruppen ved hjælp af erfaring, teori og viden fra demensfeltet.

Projekter i samarbejde med forskningsprogrammet for demens i VIA

  • Præpilot af interaktiv cube – MemoryCube til mennesker med demens. Carity. Læs mere om samarbejdet og metoden her.
  • Udvikling af hjemmebaseret CST (kognitiv stimulationsterapi) for mennesker med demens. EU projekt for MTIC
  • Demenskammeraten. Udvikling af softwareprogram med livshistorie til plejehjemsbeboere. EU projekt for MTIC
  • Design based research projekt med udgivelse af bogen ”Demens og madlavning” på Muusman forlag. Tryg Fonden
  • UnderstAID. Oversættelse og validering af materiale til app til pårørende til mennesker med demens. EU projekt

Projekt i samarbejde med magistraten for sundhed og omsorg, Aarhus Kommune