Praksisnær læring til plejehjem

Der kan være lang vej fra en kursusdag til hverdagens travlhed. Derfor kan det være svært at overføre den viden man får med sig på en traditionel temadag til den praksis en arbejdsdag i plejeboliger indebærer.

Aktionslæring kan være en måde at afkorte denne vej fordi man lærer af praksis i praksis. Det betyder også at man ikke i så høj grad skal tage personalet ud af hverdagens opgaver for at blive klogere – man lærer en arbejdsform som betyder at man bliver klogere mens man arbejder. Hvis du gerne vil vide mere om aktionslæring kan du læse denne artikel.

Plejepersonalet går ind og arbejder konkret med de dilemmaer og udfordringer hverdagen byder på, ofte vil disse temaer have udgangspunkt i hvordan man kan takle BPSD eller urolig adfærd hos beboere med demens. På den måde fremmer aktionslæring trivsel og glæde i hverdagen.

Et eksempel på et aktionslæringsforløb

Forløbet bygges op så det passer ind i jeres hverdag på plejehjemmet. Det veksler mellem læring, refleksionsgrupper og handlinger (aktioner) i praksis.

Plejepersonalet guides gennem aktionslæringsforløbet

Det anbefales at man gentager denne proces mindst tre gange eller mere. Forløbet skal vare hen over tre måneder eller mere. Det vigtige er at personalet når at få indarbejdet den arbejdsgang som aktionslæringen lægger op til. På den måde fortsætter læringen efter forløbet i og med at man får indarbejdet nye samarbejdsformer, som gør at personalet forløbende reflekterer og forbedrer praksis. En forudsætning for at aktionslæring virker er, at ledelsen bakker op og giver plads til at personalet sammen kan reflektere over praksis i hverdagen.

Vil du høre mere om aktionslæring og hvordan vi kan samarbejde om et forløb? Kontakt mig på 6067 3047 eller send en mail på info@ducta.dk.