Om DUCTA

DUCTA er en lille konsulentvirksomhed med en stor vision.

Visionen er at bidrage til at fastholde trivsel, nærvær og meningsfulde aktiviteter i hverdagen for mennesker med demens og deres pårørende.

DUCTA tilbyder tre ydelser

  • Undervisning og rehabilitering til private familier, som lever med demens. Undervisningen er relevant i alle stadier af demensforløbet, men det er en fordel at få viden og konkrete råd til hverdagen allerede fra starten af forløbet, så man er godt forberedt på tiden der kommer.
  • Ekspertbistand til firmaer og offentlige instanser, som udvikler og sælger teknologi til mennesker med demens. Jeg tilbyder hjælp til at udviklingsprocessen, så den kan foregå i samspil med slutbrugeren. Derudover kan jeg være “brobygger” til det sundhedsfaglige område og tilføre jeres produkt en faglig tyngde.
  • Undervisning til mennesker med demens, pårørende, studerende, fagprofessionelle, private eller offentlige virksomheder om demens.