Kompetenceudvikling til kirker

Kirken har en særlig evne til at give håb

Mennesker med demens og deres pårørende, står i en svær og ofte kaotisk livssituation hvor følelser som håbløshed, magtesløshed og utilstrækkelighed fylder. Her kan kirken, i langt højere grad end nogen anden instans i vores samfund, række ud med et budskab om håb og mening. Dette budskab sætter ringe i vandet og rammer ikke bare personen med demens, men også pårørende, venner, naboer og resten af samfundet. DUCTA vil gerne samarbejde med kirkens medarbejdere, ledere og frivillige om at få dette budskab ud.

Kontakt mig og lad os få en snak om hvordan det kan blive til virkelighed i jeres kirke. Herunder kan I se nogle af de muligheder for samarbejde, som andre præster og medarbejdere har peget på:

Kompetenceudvikling af kirkens medarbejdere

Sæt demens på dagsordenen for alle kirkens medarbejdere på en tværfaglig kursusdag. Bliv klogere på hvordan I som kirke skal møde personen med demens og de pårørende med de specielle behov de har. I kan f.eks. få viden om hvad demens er, hvordan man kommunikerer bedst og hvordan man tilrettelægger kirkens aktiviteter og gudstjenester så de er tilpasset mennesker med demens.

Sparring omkring kirkens aktiviteter og gudstjenester

Har du konkrete spørgsmål og udfordringer du gerne vil have 1 til 1 sparring på? Jeg kommer gerne og tager en dialog med dig om de udfordringer du står i. Det kan være at du er ung præst eller gerne vil have sparring omkring hvordan du kan gøre en plejehjemsgudstjeneste endnu bedre.

Opkvalificering af frivillige

Har I besøgsvenner som kommer hos mennesker med demens? Eller er der andre frivillige, som kunne tænke sig at få konkrete redskaber til hvordan de skal møde mennesker med demens, som gerne vil deltage i sognegårdens aktiviteter? Vi kan afholde et fyraftensmøde eller en temaaften hvor frivillig bliver klædt på ift. hvordan man bedst kommunikerer eller hvilke aktiviteter man kan sætte i gang med en person med demens.

Fokus på gudstjenesten

De fleste mennesker med demens lever størstedelen af deres sygdomsforløb i eget hjem. Mange familier trækker sig i denne periode fra aktiviteter, de tidligere har deltaget i, da aktiviteterne ikke er tilpasset til de vilkår personen med demens har. Denne tendens medfører isolation og ensomhed for både personen med demens og de pårørende. Lad os samarbejde om at sætte fokus på at udvikle tilpassede gudstjenester, så mennesker med demens og deres pårørende kan fortsætte med denne vigtige aktivitet. Dette vil ikke bare komme personen med demens til gode, det er også et vigtigt signal at sende til ægtefællen, børn, børnebørn og venner: Kirken tager imod os, selv når vi er allersvagest.

Sogneaften for pårørende

Man kalder demens for “de pårørendes sygdom”. Det er der god grund til, som pårørende står man i en helt særlig livssituation hvor ansvaret for personen med demens og dennes velbefindende er en daglig opgave. Det gælder ikke bare en evt. partner eller ægtefælle det gælder også børn, børnebørn, venner og naboer. Hvis de pårørende får konkrete redskaber ift. en hverdag med demens vil de bedre kunne klare sig gennem en svær periode i deres liv.

Temadag på provstikonventer

Mange mennesker med demens og måske især de pårørende mangler et sted at komme med eksistentielle dilemmaer. Som præst har man en særlig evne til at sætte ord på svære begreber som død, dårlig samvittighed og skam. Men det kan være svært hvis man ikke kender til sygdommen og de konsekvenser den har for livet. Sæt demens på dagsordenen og få viden og redskaber til at møde personen med demens og de pårørende i en svær livssituation. I kan også få viden om og arbejde med, hvordan man tilrettelægger gudstjenester både mens personen med demens bor i eget hjem og på plejehjem.

Udvikling af plejehjemsgudstjenesten

Vil I gerne arbejde med hvordan I kan tilpasse plejehjemsgudstjenesten, så den i højere grad kan tale til mennesker med demens? Det kan f.eks. arbejde med at sætte sanserne i spil eller at I vil udvikle reminiscensgudstjenester. Plejehjemsgudstjenesten er ofte en tværfaglig indsats hvor samarbejde både mellem kirkens medarbejdere men også med personalet på plejehjemmet er vigtigt. Få hjælp til at tilpasse gudstjenesten og til at samarbejde på tværs.

Temaaften for menighedsrådet

Vil I som menighedsråd vide mere om demens? Vil I vide hvordan jeres kirke kan gå i en mere demensvenlig retning? Sæt en aften af til at sætte spot på dette vigtige område og hvordan I kan arbejde med det fremadrettet i jeres sogn.