Ekspertbistand

DUCTA tilbyder ekspertbistand til innovative virksomheder og offentlige instanser, der udvikler og sælger teknologi inden for specielt demensområdet, men også sundhedsområdet generelt.

Pitch af DUCTA

Hvorfor skal vi bruge ekspertbistand?

Følgende citat er fremkommet under en interessentanalyse:
Hvilke behov har I som virksomhed, som DUCTA vil kunne hjælpe jer med?
“Det første der kommer til mig er faglig kvalificering. Vi har ikke i os selv nogen fjer at vise. Vi har ikke en dyb faglig baggrund – vi er designere og udviklere. Det vil gå hurtigere hvis vi har fagfolk og vi kan både spare tid og penge. Vi vil også udadtil kunne argumentere for at vi har udviklet vores produkt i samarbejde med en fagligt kvalificeret konsulent. Det vil betyde noget for både investorer og kunder.
Den anden side er også at vi kan spare fejl. Det er dyrt for os at tage forkerte valg. Du kan hurtigt se hvis det er usandsynligt at en person med demens vil kunne bruge vores produkt. Den viden er vital for vores virksomhed. På den måde får vi færre udviklingstimer og det trække udgifter ud. Det vil også kunne gå hurtigere i og med at den viden du har skal vi ikke til at sætte os ind i. Du kender undersøgelser og forskning inden for et stort felt. Vi vil gerne øge livskvaliteten hos mennesker med demens. Men hvordan gør vi det – hvad er det vigtigste?”
Citat Christian Overgaard, Design Director i Carity.

Sundhedsfaglig kvalificering

Har I som virksomhed behov for sundhedsfaglig kvalificering af jeres produkt? Ved brug af sundhedsfaglig ekspertbistand kan I tilføre jeres produkt en faglig tyngde som kan kvalificere og danne udgangspunkt for salg og markedsføring af jeres teknologi. Det kan fx. foregå som et fagligt oplæg om personcentreret omsorg hvorefter I introducerer jeres produkt og viser hvordan det kan støtte op om de personcentrerede principper. Denne ydelse vil potentielt kunne åbne døre til kommuner, hospitaler, slutbrugerne og investorer.

Grundlæggende viden om demens

Har I behov for at jeres medarbejdere selv har grundlæggende viden om demens, som kan danne udgangspunkt for jeres udvikling, prioritering og salg af teknologi? I har mulighed for at få oplæring af jeres medarbejdere i grundlæggende viden og principper omkring demens. Det kunne f.eks. være basal viden om typiske symptomer og hvilke konsekvenser de har, hvilken tilgang man bruger inden for demensomsorg eller hvordan man kommunikerer med en person med demens.

Brobygning til sundhedsfeltet

Vil I gerne være bedre til at forstå og formidle til sundhedspraksis? Det kan være svært at forstå de dilemmaer, arbejdsgange, kulturer og begreber, der bliver brugt på sundhedsområdet. I kraft af min erfaring fra en bred vifte af praksisfelter, min viden om demens og teorier kan jeg være jeres sundhedsfaglige samarbejdsparter ved at bygge bro til “en anden verden”. Dette kan jeg gøre ved fx at sparre med jer, deltage i møder med fagpersonale eller ved at lave observationer af en specifik omsorgssituation og på den måde klæde jer bedre på til at forstå den konkrete faglig kontekst.

Spar tid, penge og ærgrelser

Vil I sikre jer at ramme jeres målgruppe uden at spilde tid på ”fejlskud” og dårlige prioriteringer? I har mulighed for at få sparring ift at forstå de konsekvenser, som demens giver i en konkret hverdag. Det betyder at det bliver tydeligere hvornår teknologien ikke matcher den virkelighed borgeren står i. Dermed kan I som virksomhed undgå “fejlskud” og dermed spare tid, penge og ærgrelser fordi I får hjælp til at ramme målgruppen.

Vil I ramme jeres målgruppe vha. brugerinddragende metoder? I udvikling og videreudvikling af teknologi er det essentielt at inddrage slutbrugeren i en iterativ (gentagen) proces. Denne proces skal foregå under specielle forhold, når slutbrugeren har udfordringer med koncentration, hukommelse, sprog mv. Her kan I inddrage ekspertbistand i hele eller dele af processen fra projektstart, udvikling, implementering og evaluering fx:

  • Sparring på research og idéfasen hvor jeg bruger faglig viden og erfaring til at rådgive jer om hvilken retning I kan gå med jeres idé og design
  • Afprøvning af protypen hos borgere med demens, deres pårørende og sundhedsfagligt personale. Her kan jeg hjælpe med interviews og observationer tilpasset en person med demens og give tilbagemeldinger til jer efterfølgende ift. den videre udvikling af produktet
  • Evaluering af slutproduktet hos borgeren med efterfølgende udarbejdelse af skriftligt materiale I kan bruge til jeres salgsmateriale

Pakkeløsning

Har I behov for mere end en af de ovenstående ydelser? I så fald er der mulighed for at købe en større pakkeløsning, hvor I over en aftalt periode kan drage fordel af ekspertbistand på de nævnte områder.

En pakkeløsning kunne fx. bestå af oplæring af jeres medarbejdere i basal demensfaglig viden, sparring på jeres idé, udvikling og videreudvikling af jeres produkt, kommunikation med samarbejdspartnere, investorer og kunder. (Se et eksempel på en pakkeløsning her.)

Slutbrugeren inddrages i en iterativ proces

Kontakt mig og lad os drøfte om I kan bruge min ekspertise i jeres projekt