Hverdagsaktiviteter

Livet består af en lang række af aktiviteter. Aktiviteterne definerer i høj grad hvem vi er som mennesker. De giver os vaner og roller, og med tiden tillægger vi os en identitet og en mening med livet ud fra hvilke aktiviteter vi fylder vores liv med.

Allerede længe inden andre lægger mærke til at noget har ændret sig vil du selv have erfaringer med, at de aktiviteter, der før var naturlige for dig, begynder at ”drille”. Med tiden kan man føle et nederlag, hver gang man giver sig i kast med det, man før elskede at lave. Resultatet kan for mange blive, at man holder sig tilbage og ikke magter at deltage i hverdagsaktiviteter. Det har desværre den konsekvens, at man føler at livet ”går i stå” og bliver meningsløst, fordi man ikke længere deltager i de aktiviteter der udgør livet.

Denne undervisning består af et forløb, hvor vi sammen undersøger hvordan I, i samspil med hinanden, kan få vendt den negative spiral. Formålet er, at du skal kunne deltage i aktiviteter i hverdagen, som er meningsfulde for dig og at nederlagsfølelsen bliver vendt til en følelse af succes.

I denne undervisning kan du vælge mellem et kort og et langt forløb:

Det lange forløb

Inden forløbet starter sender jeg en undervisningsvideo, som du kan se på din computer, den tager ca 15 min.

  1. Gang: Her undersøger og observerer jeg, hvordan du klarer aktiviteter i din dagligdag. (Jeg vil interviewe dig omkring dine daglige aktiviteter og derefter se dig mens du laver en dagligdags aktivitet, det kan være at brygge kaffe, smøre en mad el.l.) til sidst bliver vi enige om en meningsfuld aktivitet eller interesse, som vi skal afprøve 2. gang vi mødes.
  2. Gang: Her afprøver vi den aktivitet, som du vi blev enige om 1. gang. Mens du laver aktiviteten taler vi om hvordan aktiviteten kan tilpasses så den passer til de vilkår demenssygdommen har givet dig. Efter aktiviteten underviser jeg din pårørende i principper for hvordan I fremover kan tilpasse aktiviteten så den ikke giver en nederlagsfølelse.
  3. Gang: Her taler vi i telefon sammen eller skyper hvis muligt og samler op på hvordan aktiviteten går og tilpasser den hvis den er for svær eller for let.
  4. Gang: Her mødes vi igen og gennemgår andre aktiviteter i hverdagen. Formålet er at I kan bruge principperne om at tilpasse aktiviteter på andre aktiviteter i dagligdagen.

Det korte forløb

Det korte forløb tager ca. 1½ time. Undervisningen består af en tilsendt video, som I kan se på jeres computer, den tager ca. 15 min. Derefter kommer jeg på besøg, hvor vi sammen vil afprøve en aktivitet med efterfølgende dialog og konkrete bud på hvordan I skal tilpasse daglige aktiviteter og interesser til de nye vilkår I står i.

Undervisningen om hverdagsaktiviteter er målrettet en nærtstående pårørende, som ønsker at støtte op om en aktiv hverdag på trods af demens.