Rehabilitering

Fasthold en aktiv hverdag

Er hverdagen præget af en følelse af ikke længere at kunne deltage i det liv du elskede? Er de aktiviteter der gav livet mening forsvundet ud af dit liv? Føler du et nederlag, hver gang du giver dig i kast med det, du elsker at lave? Denne nederlagsfølelse kan for mange resultere i at man holder sig tilbage og ikke længere magter at deltage i hverdagsaktiviteter. Det har desværre ofte den konsekvens, at man føler at livet ”går i stå” og bliver meningsløst, fordi livet består af aktiviteter, der er med til at fastholde trivsel og identitet og dermed meningen med livet. Igennem dette forløb undersøger vi sammen hvordan I kan vende den negative spiral, sådan at nederlagsfølelsen bliver vendt til en følelse af succes.

Rehabilitering handler om at kunne fortsætte med at være et aktivt menneske, der deltager i livets gøremål. Rehabilitering ved demens handler i høj grad om at omgivelserne skal tilpasses og pårørende lære hvordan de bedst tilrettelægger hverdagen så den passer til de vilkår livet med demens sætter.

Forløbet har positiv effekt på livskvalitet, nedsætter risikoen for urolig adfærd og forebygger stress hos pårørende. Forløbet er bygget op ud fra et videnskabeligt dokumenteret forløb der hedder Tailored Activity Programme, som bliver brugt i en række lande. Det består af otte sessioner hen over fire måneder.

Forløbet tager udgangspunkt i at meningsfulde aktiviteter er livsvigtige for os som mennesker også selvom vi rammes af demens og funktionsnedsættelser. Livet består af en lang række af aktiviteter, der giver os vaner og roller, og med tiden tillægger vi os en identitet og en mening med livet ud fra hvilke aktiviteter vi fylder vores liv med. Derfor er det vigtigt at holde fast i aktiviteter, som kan være med til at give livet indhold og mening.

Forløbet:

• Første og anden gang vi mødes: Her undersøger og observerer jeg, hvordan du klarer aktiviteter i din dagligdag. Jeg vil interviewe dig omkring dine daglige aktiviteter og derefter se dig mens du laver en dagligdags aktivitet, det kan være at brygge kaffe, smøre en mad el.l. Jeg vil også spørge ind til dine interesser og hvad der har optaget dig igennem livet. Vi skal se på hvordan en typisk hverdag forløber for dig i dag. Til sidst bliver vi enige om en meningsfuld aktivitet eller interesse, som vi skal afprøve 3. gang vi mødes.

• Tredje til sjette gang: Her afprøver vi den aktivitet, som vi blev enige om 2. gang. Mens du laver aktiviteten taler vi om hvordan aktiviteten kan tilpasses så den passer til de vilkår demenssygdommen har givet dig. Jeg udarbejder en lille manual til dig, som er pårørende og underviser i principper for hvordan I fremover kan tilpasse aktiviteten så den ikke giver en nederlagsfølelse. (En eller to af disse gange foregår på skype eller telefonisk, hvor vi samler op på hvordan det går).

• Syvende og ottende gang: Her gennemgår vi andre aktiviteter i hverdagen. Formålet er at du som pårørende kan bruge de principper, du har lært om at tilpasse aktiviteter på andre aktiviteter i dagligdagen. På den måde bliver du som pårørende klædt på til at støtte op om en aktiv hverdag generelt.

Hvis forløbet skal leve op til de videnskabelige fund der viste at det tilpassede aktivitetsprogram kan fremme livskvalitet og trivsel både for personen med demens og den pårørende, så skal vi mødes otte gange hen over fire måneder. Men lad os tales ved om hvor mange gange I har ressourcer til at vi mødes.

Aktiviteterne tilpasses og afprøves og vi drøfter hvordan du som pårørende bedst kan facilitere en succesoplevelse.