De grundlæggende psykologiske behov

Forskning peger på, at der er fem grundlæggende psykologiske behov, som er vigtige for os at få dækket, for at vi kan trives i hverdagen. Når man har demens, har man brug for hjælp til dette. Bliver behovene ikke dækkede, bliver vi pressede og når man har demens kan dette pres udvikle sig til uro, frustration, vrede og angst og dermed have en negativ påvirkning på hverdagen.

I denne undervisning får du viden om disse behov og konkrete råd til, hvordan de kan mødes i hverdagen.

Undervisningen består af en tilsendt video, som I kan se på jeres computer, den tager ca 15 min. Derefter kommer jeg på besøg, hvor jeg vil fortælle lidt mere, men det meste af besøget består af dialog og konkrete bud på hvordan I kan indarbejde nye vaner i dagligdagen, som kan støtte op om at dække de grundlæggende psykologiske behov.

Til denne undervisning anbefales det at din partner, børn og/eller andre nære familiemedlemmer deltager. Behovene skal dækkes i samspil med andre, erfaring viser at man ikke selv kan dække behovene når man har demens.

Samtalen vil få en personlig karakter, der vil være fokus på hvordan I konkret kan indarbejde nye vaner i hverdagen.