Bevar den gode stemning

Når vi oplever sygdom, smerter eller funktionsnedsættelser, sætter det vores tålmodighed på prøve og presser os i hverdagen.

Dette gælder også for dig, som har demens. Frustrationer, magtesløshed og vrede kan for mange blive en daglig udfordring, fordi man bliver presset over ikke, at kunne det man er vant til. Oveni denne udfordring oplever mange, at det er sværere at kontrollere følelser end tidligere. Denne kombination kan være en af grundene til, at nogen oplever at de ikke altid kan genkende sig selv. Selvom man altid har været et roligt og afdæmpet gemyt, kan et konstant pres i dagligdagen betyde, at man bliver en udgave af sig selv, man ikke genkender.

Også dig, der er pårørende, vil kunne opleve sorg, frustrationer og vrede over, at du ikke kan fortsætte dit liv som tidligere og ikke kan forvente det du plejer.

Alt i alt kan disse mekanismer for mange blive en sprængfarlig situation, der er opslidende i hverdagen. En måde at imødekomme denne dynamik er at sænke kravene. Både i forhold til kommunikationen, indretningen af boligen, de aktiviteter du vælger, dine sociale relationer og strukturen i dagsrytmen.

Undervisningen består af en tilsendt video, som I kan se på jeres computer, den tager ca 15 min. Derudover sender jeg et dagsrytmeskema, som I kan udfylde inden mit besøg. Når jeg kommer på besøg, vil jeg fortælle mere, men det meste af besøget består af dialog og konkrete bud på, hvordan I kan indarbejde nye vaner i dagligdagen, som kan støtte op om at sænke kravene i hverdagen.

Til denne undervisning anbefales det at din partner, børn eller andre nære familiemedlemmer deltager, da det er dine nærmeste pårørende, som skal sænke kravene til hvad de forventer af dig. Samtalen vil få en personlig karakter, men der vil være fokus på, hvordan I bedst kan få nye vaner i hverdagen.